+180.000 khách hàng
Hóa đơn điện tử - MISA meInvoice
Được tin dùng hàng đầu hiện nay
TƯ VẤN GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XĂNG DẦU - MISA MEINVOICE
  • Giải pháp tổng thể hay riêng lẻ tùy theo sự lựa chọn của đơn vị
  • Đáp ứng đầy đủ tính năng cần thiết cho lĩnh vực xăng dầu
  • Tối ưu chi phí, nguồn lực
  • Quy trình vận hành, tích hợp trơn tru; dễ sử dụng
  • Đảm bảo việc truyền nhận tín hiệu và dữ liệu chính xác
  • Tuân theo quy định phát luật
+2.382 khách hàng đã đăng ký...
Các giải pháp hóa đơn điện tử dành riêng cho lĩnh vực xăng dầu được MISA xây dựng dựa trên các tiêu chí:
… để đáp ứng phù hợp nhất cho từng nhóm đối tượng xăng dầu.