Tra cứu hóa đơn điện tử

Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử

Tiết kiệm
Tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản hóa đơn
Nhanh chóng
Người mua nhận được hóa đơn ngay khi người bán xuất hóa đơn
Tiện lợi
Xuất hóa đơn điện tử trực tiếp từ phần mềm kế toán và tự động hạch toán doanh thu bán hàng
An toàn
Không xảy ra việc cháy hỏng, mất hóa đơn Tăng độ tin cậy cho hóa đơn của doanh nghiệp
Bạn muốn sử dụng hóa đơn điện tử cho công ty mình?
MUA NGAY

Tính năng dành cho người mua hàng

Tra cứu hóa đơn tiện lợi nhanh chóng

Hóa đơn điện tử meinvoice.vn - Tính năng dành cho người mua hàng
Chuyển thành chứng từ giấy
Họ và tên người chuyển đổi *
Họ và tên người chuyển đổi không được để trống.